PRIVREMENA STATISTIKA NAKON 2. ROKA PRIJAVA

25. siječanj, 2020.

Privremena statistika nakon drugog roka bez prijava sa www.doglle.com

Subota, 29.02.2020.

Preliminary_Statistics_CACIB RIJEKA I_29_02_2020

Nedjelja, 01.03.2020.

Preliminary_Statistics_CACIB RIJEKA II_01_03_2020