Rokovi

10.01.2020.
(prvi rok za prijavu)

24.01.2020.
(drugi rok za prijavu)

07.02.2020.
(posljednji rok za prijavu)