Prijavnica

PRIJAVE SE ZAPRIMAJU OD 01.01.2023. PUTEM  https://entry.rijekadogshows.com 

Slanje prijavnica

E-mail: skkrijeka@gmail.com

Online entry:

https://entry.rijekadogshows.com/