Načini plaćanja

Plaćanje:

Putem Banke:

Sportski kinološki klub Rijeka
Braće Pavlinić 26
51000 Rijeka

IBAN: HR5624840081106712693
SWIFT: RZBHHR2X
(Raiffeisenbank Austria)
POZIV NA BROJ: 2324022019